ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 1996 – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γνωρίστε τα παιδιά μας

Για μερικές ημέρες θα έχουμε στην πρώτη σελίδα τις φωτογραφίες  των παιδιών που γεννήθηκαν το ίδιο έτος.
Συνεχίζουμε με το έτος 1996

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 1996

ΓΙΑ ΤΟ 2015    (Ε/Ν)   2η ΧΡΟΝΙΑ

  ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ (01.01.2015)

ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1996

print

Written by