ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΣ ΡΗΓΑΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16.10.2017

ΓΚΡΟΥΠ
ΗΛΙΚΙΕΣ
ΑΓΩΝΙ-
ΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
2011**
2010
ΒΟΣΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ 6989650768
19:00
20:15
Χ19:00
20:15
Χ19:00
20:15
Χ
2009**
2008
ΓΙΑΝΝΕΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6979373269
ΚΥΚΛΟΣ (Α)
17:30-18:45
ΚΥΚΛΟΣ (Β)
19:00-20:15
ΧΚΥΚΛΟΣ (Α)
17:30-18:45
ΚΥΚΛΟΣ (Β)
19:00-20:15
ΧΚΥΚΛΟΣ (Α)
17:30-18:45
ΚΥΚΛΟΣ (Β)
19:00-20:15
Χ
2007***
2006
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ 6976350313
ΚΥΚΛΟΣ (Α)
17:30-19:00
ΚΥΚΛΟΣ (Β)
19:00-20:45
ΧΚΥΚΛΟΣ (Α)
17:30-19:00
ΚΥΚΛΟΣ (Β)
19:00-20:45
ΧΚΥΚΛΟΣ (Α)
17:30-19:00
ΚΥΚΛΟΣ (Β)
19:00-20:45
Χ
2005 +
ΔΡΟΜΟΙ-
ΑΛΜΑΤΑ
ΤΟΣΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ 6995714747
19:00
21:00
Χ19:00-21:00Χ19:00-21:0009:30-
11:00
2005+
ΑΛΜΑΤΑ-
ΔΡΟΜΟΙ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ 6944931302
19:00
21:00
(ΠΑΛΑΙ)
19:00
21:00
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
19:00
21:00
(ΠΑΛΑΙ)
19:00
21:00
(ΠΑΛΑΙ)
Χ Χ
2005+
ΔΡΟΜΟΙ-
ΑΛΜΑΤΑ-
ΚΟΝΤΩ
ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ 6937531874
19:00
21:00
19:00
21:00
19:00
21:00
Χ19:00
21:00
10:30
12:30
2004+
ΚΟΝΤΩ
ΜΠΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 6986744029
19:00
21:00
Χ19:00
21:00
χ19:00
21:00
10:30
12:30
2001+
ΚΟΝΤΩ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ 6932626625
19:00
21:00
18:00
20:30
19:00
21:00
18:00
20:30
19:00
21:00
10:30
13:00
Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται:
Τα γκρουπ των αθλητών ανάλογα με την ηλικία και την ομάδα αγωνισμάτων ή το αγώνισμα που ειδικεύονται.
Οι υπεύθυνοι προπονητές των διαφόρων γκρουπ.
Οι ημέρες και οι ώρες προπόνησης του κάθε γκρουπ.
Ο τόπος προπόνησης είναι το Καυτανζόγλειο για όλα τα γκρουπ (για το γκρουπ του κ. Βαλσαμίδη Νίκου, τις Δευτέρες, Τετάρτες και Πέμπτες η προπόνηση θα γίνεται στο Παλαί).

** Στον (Α) Κύκλο Γιαννέκα = 2011,2010,2009
*** Στον (Α) Κύκλο Γκοτζαμάνη = 2008,2007,2006

print

Written by