ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΟΥ – ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ

Η ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ επανέρχεται στην παρέα των επικοντιστών του ΑΣ ΡΗΓΑΣ με προσεχτικά και αβίαστα βήματα. Στις 18 Δεκεμβρίου υπεβλήθη σε επέμβαση και στα δύο γόνατα για να διορθωθεί κάποιο μικροπρόβλημα που την ταλαιπωρούσε. Τον Ιανουάριο εμφανίστηκε για ασκήσεις για Περισσότερα . . .