ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΤΕΤΑΡΤΗ 1.2.17

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ πήραμε το παρακάτω ενημερωτικό έγγραφο που αναφέρεται σε Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και θεώρηση δελτίων από γιατρό της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ.