ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 & ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Πηγή ΣΕΓΑΣ:

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ ενέκρινε το νέο Σχεδιασμό του 2010 με τον οποίο οι αθλητές και αθλήτριες εντάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες βάση των διακρίσεων και επιδόσεών τους την προηγούμενη χρονιά. Στην Α΄ κατηγορία εντάσσονται 9 αθλητές και αθλήτριες, στη Β΄ 17 και στη Γ΄ κατηγορία 27.

 

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

print

Written by