Ρεκόρ ΠΠ/Β΄ (12-13) – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

60 μ
7”8 ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1989
Θεσσαλονίκη
09-11-02
150μ
19”8 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 Θεσσαλονίκη 14-10-00
2000 Βάδην
1.000 μ
3’30″11 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998
Θεσσαλονίκη
27-05-11
60  εμπ.
4X60 μ
2.000 Β
Μήκος
5.17 ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1989
Θεσσαλονίκη
09-11-02
Ύψος
1.45
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ-ΟΔΥΣ 1992 Θεσσαλονίκη 17-12-05
Κοντώ 2.70 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2003
2003
2003
Θεσσαλονίκη 10-4-16
4-6-16
4-6-16
Σφαίρα (3)
10.00 ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 Θεσσαλονίκη 21-04-03
Μπαλάκι (200)
59.36 ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 Θεσσαλονίκη 04-10-03
3-αθλο ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ  7”8, 5.17, 3’43”
1989
Θεσσαλονίκη
09-11-02

Οι καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν από 18/9/1999 έως και 15-05-15

print

Written by