ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-2-10 ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Η Εσωτερική ημερίδα στο άλμα επί κοντώ της Παρασκευής θα γίνει και σήμερα. 1) Στις 18.30 μέχρι 20.00 θα αγωνιστούν οι “μεγάλοι” και 2)  Στις 20.00 οι αρχάριοι και οι μικροί.  

Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα που μπορείτε να φέρετε τα φαγώσιμά για τους “άπορους”.

print

Written by