ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2010 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ

Από τα Γραφεία Φυσ. Αγωγής του Νομού Θεσσαλονίκης (Γ.Φ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης   και Γ.Φ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης) ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις και τα προγράμματα των Σχολικών Αγώνων Α Φάσης.

Γ.Φ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ.Φ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης      Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΥΚΕΙΩΝΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ   (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗ, & ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄  ΦΑΣΗ)

print

Written by