ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΑΦ

ΟΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Με αρκετές αλλαγές, με διατάξεις που συνεχίζουν να είναι απρόσεκτα, ασαφώς, θολά και αόριστα διατυπωμένες  (π.χ. Άρθρο 6 § 1 & 2) αλλά και πολλά ερωτηματικά (π.χ. απόκτηση αθλητών καθ’ υπέρβαση του επιτρεπομένου αριθμού με προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ), ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε την Εγκύκλιο (Κανονισμό) των Μετεγγραφών που θα ισχύσει στη νέα μεταγραφική περίοδο 15-31 Οκτωβρίου 2010.
Επί πλέον, η παρούσα εγκύκλιος 2010-2011 δεν αναφέρει τίποτε για την περίπτωση Εγγραφών-Μετεγγραφών Ομογενών και αλλοδαπών Αθλητών. Να συμπεράνουμε ότι ισχύει η εγκύκλιος του 2009-10 ή ….

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΑΦ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΑΣ

From:Fotis Katsikas [mailto:fotkatsi@phed.auth.gr]
Sent: Wednesday, October 13, 2010 12:17 AM
To: Headquarters
Cc: SEGAS ΑΘΗΝΑ; SEGAS EPYA; Segas EAS Thessalonikis; Segas Agonwn
Subject: IAAF COMPETITION RULES 2010-2011, Page 168 the words “and including”

 

Dear Sir/Madam

Please answer to the following Question:

 

 IAAF COMPETITION RULES 2010-2011

RULE 181, Page 168

Placings

8.  If two or more athletes clear the same final height the procedure to decide the places will be the following:

(a)The athlete with the lowest number of jumps at the height last cleared shall be awarded the higher place.

(b)If the athletes are equal following the application of Rule 181.8(a), the athlete with the lowest total of failures throughout the competition up to and including the height last cleared, shall be awarded the higher place.

 

The Question

Why in Rule 181.8(b) in (IAAF COMPETITION RULES 2010-201, page 168) they use the words “and includingthe height last cleared?

The RULE 181.8(b) comes into place “if the athletes are equal following the application of RULE 181.8(a)”

What is the use of these two words “and including” in Rule 181.8(b)?

 

Thank you in advance

 Thessaloniki 13-10-2010

 Dr. Fotis Katsikas

Thessaloniki.

Greece

P.V. Coach


From:Kerry Bell
Sent: 14 October 2010 09:33
To: Imre Matrahazi
Subject: FW: IAAF COMPETITION RULES 2010-2011, Page 168 the words “and including”


Dear Dr. Katsikas,

 

Thank you for your email to IAAF. A good question!

In fact, you are right in saying that those words don’t make any difference but the Rule has always spoken about “total of failures throughout the competition” (the oldest book where I could find the exact same text was from 1953) therefore failures at the last height have always been also counted.

We might consider clarifying this at a suitable opportunity, though.

 

Kind regards,

 

Imre MÁTRAHÁZI

IAAF Competitions Department – Technical Manager

 

Direct Tel:+377 93 10 88 74  | HQ Tel:+377 93 10 88 88

Competitions Fax:+377 93 50 32 63  | HQ Fax: +377 93 15 95 15 

E-mail:imre@iaaf.org | Web:www.iaaf.org

Address:International Association of Athletics Federations

17, rue Princesse Florestine  |  BP 359  |  MC 98007 Monaco Cedex

print

Written by