ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Σερρών σε συνεργασία με τον Δήμο Ε. Παππά στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του ήρωα του 1821 Εμμανουήλ Παππά  π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ ν  τον 13ο αγώνα δρόμου την  ΚΥΡΙΑΚΗ  4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2011. Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

print

Written by