ΣΕΓΑΣ – ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2013

Οι Αλλαγές στο αγωνιστικό πλαίσιο 2013

Σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις έχουν επέλθει στο αγωνιστικό πλαίσιο του στίβου για το 2013 οι οποίες αφορούν στις ηλικίες και τα αγωνίσματα των αντίστοιχων ηλικιακών κατηγοριών, σε όρια βαθμολόγησης και αξιολόγησε σε διασυλλογικά πρωταθλήματα.

Επίσης αλλάζουν από το 2013 η διεξαγωγή των αγωνισμάτων των πανελληνίων πρωταθλημάτων στις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, στα ποσοστά αξιολόγησης και η ένταξη ή η κατάργηση αγωνισμάτων.

Ακόμα καταρτίστηκε πίνακας πριμοδότησης για τα σωματεία των οποίων οι αθλητές-αθλήτριες συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις αλλά και πριμοδότησής τους αναλόγως της θέσης. 

Οι κυριότερες αυτές τροποποιήσεις είναι:

Σχετικά με την ηλικία της πρώτης εγγραφής, έκδοσης Δελτίου από την ηλικία εννέα ετών συμπληρωμένα που ισχύει σήμερα γίνεται οχτώ (8) ετών συμπληρωμένα. Αυτή η αλλαγή θα έχει ισχύ μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. το Μάρτιο του 2013

Για τα όλα τα Διασυλλογικά θα γίνουν ανακατατάξεις μετά την επικαιροποίηση των ομίλων διεξαγωγής, καθώς και των ορίων που ισχύουν μέχρι σήμερα στα Διασυλλογικά πρωταθλήματα με γενική κατεύθυνση τα όρια βαθμολόγησης να είναι πιο εύκολα. Επίσης θα διαχωριστούν τα όρια βαθμολόγησης (χαμηλό όριο) από τα όρια  καταβολής εξόδων μετακίνησης (λίγο υψηλότερο όριο).

Το ποσοστό αξιολόγησης των Διασυλλογικών από 32%  μειώνεται  στο 30%.

Τα Σύνθετα Αγωνίσματα θα διεξάγονται μέσα στον κύριο κορμό των αντίστοιχων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση που, λόγω σταδίου, υπάρχει δυσκολία στη συγκρότηση του ωρολογίου προγράμματος τα Σύνθετα αγωνίσματα θα ξεκινούν μία ημέρα νωρίτερα και θα διεξάγονται π.χ. Παρασκευή – Σάββατο. Αυτό εντάσσεται στις γενικές τροποποιήσεις και αφορούν όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα

Κατηγορία Α/Γ

Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Α/Γσυμμετέχουν όλοι οι αθλητές – τριες αυτής της κατηγορίας (1997 και μεγαλύτεροι – ρες) και  Αξιολογούνται οι αθλητές – τριες από 22 ετών και μικρότεροι (1991 και μικρότεροι) ενώ οι αθλητές – τριες 23 ετών και μεγαλύτεροι (1990 και μεγαλύτεροι) αξιολογούνται με βαθμούς αξιολόγησης διασυλλογικών και με προϋπόθεση ότι η καλύτερη ετήσια επίδοσή τους θα συμπεριληφθεί στην πρώτη 20άδα της ετήσιας γενικής λίστας κάθε αγωνίσματος και σύμφωνα με την κλίμακα: 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1.

Επίσης αξιολογούνται στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ, το ποσοστό αξιολόγησης του οποίου από 12% ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ στο 13%.

Ακόμα αξιολογούνται από τη συμμετοχή και διάκρισή τους σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γενικότερα σε διεθνείς αγώνες σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων θα διεξαχθεί  με την  αντίστοιχη μορφή των Πανελληνίων πρωταθλημάτων δηλαδή, Δέκαθλο ανδρών και έπταθλο γυναικών.

Κατηγορία Νέων Α/Γ

Οι αθλητές αθλήτριες της κατηγορίας των Νέων Α/Γ Συμμετέχουν και αξιολογούνται  στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Α/Γ, διεξάγεται πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων (Α/Γ), σε ξεχωριστή ημερομηνία  από το Πανελλήνιο Α/Γ. Το ποσοστό αξιολόγησης του πανελληνίου πρωταθλήματος  νέων  από  9%  αυξάνεται στο 10%.  Επίσης οι αθλητές – τριες αυτής της κατηγορίας θα αξιολογούνται και από τη συμμετοχή και διάκρισή τους σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γενικότερα σε διεθνείς αγώνες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Κατηγορία Ε/Ν

Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας Ε/Ν συμμετέχουν και αξιολογούνται στους αγώνες, σύμφωνα  με όσα ίσχυαν  την προηγούμενη χρονιά και από τη συμμετοχή και διάκρισή τους σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γενικότερα σε διεθνείς αγώνες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Κατηγορία Π/Κ

Συμμετέχουν και αξιολογούνται στους αγώνες, σύμφωνα  με όσα ίσχυαν την προηγούμενη χρονιά και από τη συμμετοχή και διάκρισή τους σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γενικότερα σε διεθνείς αγώνες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων της κατηγορίας θα διεξαχθεί  με την  αντίστοιχη μορφή των Πανελληνίων πρωταθλημάτων, όκταθλο παίδων και έπταθλο κορασίδων.

Κατηγορία ΠΠ/ΠΚΑ΄

Για την κατηγορία ΠΠ/ΠΚΑ΄ το πανελλήνιο πρωτάθλημα θα διεξάγεται σε δυο ομίλους (Βορρά – Νότου). Ο διαχωρισμός των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια και σύμφωνα με τις αποστάσεις μετακίνησης. Το ποσοστό αξιολόγησης σε αυτή την κατηγορία από 14% αυξάνεται συνολικά και για τους δυο ομίλους  σε 16%.

Οι αθλητές αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου γιατί καταργείται η συμμετοχή της κατηγορίας. Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα Πολυάθλων ΠΠ-ΠΚ Α΄,  θα αντικατασταθεί με σύνθετα αγωνίσματα και με την αντίστοιχη μορφή του Πανελληνίου πρωταθλήματος, δηλαδή ΕΞΑΘΛΟ  και ΠΕΝΤΑΘΛΟ.

Αγωνίσματα ΠΠ/ΠΚ Α΄

Όσοι αθλητές και αθλήτριες  έχουν γεννηθεί το 1999 (14 ετών) θα συμμετέχουν στα παρακάτω αγωνίσματα αλλά μόνο στο  Διασυλλογικό Παίδων – Κορασίδων. ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Α΄: 100 – 200 – 800 – 1.500 – 3.000 – 4 Χ 100,  ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄: 100 – 200 – 800 – 1.500  – 3.000 – 5.000 βάδην – 4 Χ 100, ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Π/Κ οι γεννηθέντες – θείσες το 1999 θα συμμετέχουν, όπως ίσχυε  μέχρι και σήμερα, μόνο στα παρακάτω αγωνίσματα: ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ – 1999: 3.000 – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ – 1999: ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ-ΔΙΣΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΟ

Αλλαγές βάρους οργάνων

Λόγω αλλαγής του βάρους των ριπτικών οργάνων από την ΙΑΑΦ από 1/1/13 στις κατηγορίες Κορασίδων και Παγκορασίδων Α ισχύουν, στις   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Σφαιροβολία – Σφυροβολία όργανο 3 κιλών και ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ Ακοντισμός όργανο 500 γραμμαρίων.

Στο Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμουμετά την  κατάργηση της διεξαγωγής της  κατηγορίας   ΠΠ/ΠΚ Α΄, μειώνεται  το ποσοστό αξιολόγησης του πρωταθλήματος  κατά 2 μονάδες και από 5%  θα γίνει 3%.

Κατηγορία ΠΠ/ΠΚΒ΄

Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας ΠΠ/ΠΚ Β΄ συμμετέχουν και αξιολογούνται στους αγώνες, σύμφωνα  με όσα ίσχυαν  την προηγούμενη χρονιά. Για την κατηγορία αυτή των μικρών αθλητών και αθλητριών  θα δίνονται ειδικά κίνητρα για την διοργάνωση αγώνων από τις ΕΑΣ.

Για τα οικονομικά των αγώνων το τελικό πλαίσιο της καταβολής εξόδων μετακίνησης των σωματείων, θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της ομοσπονδίας μας.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις καθώς και οι πίνακες αγώνων και βαθμών για το 2013 δημοσιεύονται   ΕΔΩ.

print

Written by