ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΓΑΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΔΕΛΤΙΑ ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΑ

Παρακαλούμε την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΓΑΣ να μελετήσει την πρότασή μας και να ενεργήσει ανάλογα. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ή να τα καταργήσετε. Προτείνουμε η θεώρηση των Δελτίων να φαίνεται και στα μικρά Δελτία των αθλητών. Όταν εκδίδεται «Δελτίο αθλητού»  ο ΣΕΓΑΣ αποστέλλει ένα μεγάλο Δελτίο (του Συλλόγου) και ένα μικρό Δελτίο (του αθλητή). Κάθε χρόνο τα Δελτία χρειάζονται θεώρηση. Με το ισχύον σύστημα, η ετήσια θεώρηση φαίνεται μόνον στο μεγάλο Δελτίο του Συλλόγου. Αποτέλεσμα αυτού είναι, σε κάθε ημερίδα ή αγώνα τα μεγάλα Δελτία να βγαίνουν από τα γραφεία του συλλόγου να δίνονται στους αθλητές για να τα δείξουν στη γραμματεία των αγώνων ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Στη συνέχεια τα μεγάλα Δελτία κινδυνεύουν να χαθούν ή επιστρέφονται στα γραφεία του συλλόγου με κόπο και φασαρία, για να επαναληφθεί η ιστορία στην επόμενη ημερίδα-αγώνα. Το μικρό Δελτίο του αθλητή δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση. Το εύλογο ερώτημά μου είναι: Αφού δεν χρησιμοποιείται, (δεν φαίνεται αν έχει περάσει από το γιατρό) τότε γιατί το βγάζετεΠροτείνουμε να θεωρούνται και τα δύο Δελτία έτσι ώστε και με το μικρό Δελτίο να αγωνίζεται ο αθλητής και το μεγάλο Δελτίο να βρίσκεται στα χέρια του Εφόρου για όπου και όταν ζητηθεί.

print

Written by