ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤΩ & Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΤΣΙΚΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΤΣΙΚΑ Φ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ.  Εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των προπονητών (όπως υπήρχε προχθές) και για να βοηθηθού