ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 1991 – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ/ΕΣ το 1991

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  (Α/Γ)

  ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ (01.01.2015)

ΒΡΑΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1991

ΑΝΤΟΧΗ

ΔΗΜΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

1991

Αλμα σε Μήκος

ΚΑΖΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1991

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

1991

ΡΙΨΕΙΣ

 

print

Written by