ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 1993 – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ/ΕΣ  το 1993

Για το 2015 Κατηγορία ΝΕΩΝ (3η Χρονιά) 

  ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ (01.01.2015)

Καρεκλάς

Αλέξιος-Κωνστ/νος  1993

Κοντώ 4.40 
Από το 2013 μέχρι και το 2015
ανήκει 1/2 ΠΑΝΩΝΙΟΣ
&1/2 ΑΣ ΡΗΓΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993

ΔΡΟΜΟΙ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

1993

 

print

Written by