ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

ΑΠΟ 1999 ΜΕΧΡΙ 20015

1ο Δ.Σ. 2000-2001

2ο Δ.Σ. 2001-2002 3ο Δ.Σ. 2002-2003 4ο Δ.Σ. 2003-2005

5ο Δ.Σ. 2005 -2007

6ο Δ.Σ. 2007-2009 7ο Δ.Σ. 2009-2011 8ο Δ.Σ. 2011-2013

9ο Δ.Σ. 2013-2014

10ο Δ.Σ. 15.9.14-2015 11ο Δ.Σ. 2015-2017  
print

Written by