“1ο Rigas’ Athletics summer camp”: Ανακοίνωση πραγματοποίησης – Eξοπλισμός

Μετά την συμπλήρωση των θέσεων (που αποτελούσαν προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του camp) είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι από τις 29 Αυγούστου έω