ΤΕΤΑΡΤΗ 22.2.17 Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την υπ’ αριθμ. 1/27-1-2017 συνεδρίασή του,  αποφάσισε τη σύγκλιση ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕ