ΚΥΡΙΑΚΗ 29.10.17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Αύριο Κυριακή 29.11.17 στις 11:01 (ο υπογράφων) θα περπατήσει στο Χορτιάτη  τη διαδρομή που θα κάνουν όσοι έρθουν στην εκδρομή (την επόμενη Κυριακή 5.11.17). Θέλουμε να έχουμε προσωπική άποψη της διαδρομής -αυτήν την εποχή- καθώς και περίπου το χρόνο ολοκλήρωσης Περισσότερα . . .