Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ 2019-2021

Λόγω του περιορισμένου χρόνου (είναι ήδη 02:30) και με στόχο να ενημερώσουμε τους φίλους της σελίδας και τα μέλη του συλλόγου, αντί για «ρεπορτάζ» σας περνάμε την Πράξη του Δ.Σ. όπου καταγράφονται λεπτομερώς οι αποφάσεις και θα σταλεί στα μέλη Περισσότερα . . .