Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ 2019-2021

Λόγω του περιορισμένου χρόνου (είναι ήδη 02:30) και με στόχο να ενημερώσουμε τους φίλους της σελίδας και τα μέλη του συλλόγου, αντί για «ρεπορτάζ» σας περνάμε την Πράξη του Δ.Σ. όπου καταγράφονται λεπτομερώς οι αποφάσεις και θα σταλεί στα μέλη του Δ.Σ.
Εδώ (στη σελίδα μας) μερικά στοιχεία δεν εμφανίζονται, είναι μόνο για τα μέλη του Δ.Σ. Ε! μη μαθαίνετε και όλα τα μυστικά μας!

Περισσότερα αύριο βράδυ (το πρωί έχουμε πάλι προπόνηση και … πρέπει να πάμε και για ύπνο, κάποτε πρέπει να ξεκουραστούμε κομματάκι, κοντεύουμε και τα 50!).

ΠΡΑΞΗ   ……

Σήμερα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:15, συνήλθαν τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΡΗΓΑΣ, στο γραφείο του συλλόγου στο Κ-3 του Καυτανζογλείου για να συγκροτηθούν σε Σώμα.

Παρόντες:   1) Μουρουδέλης Σωτήριος, 2) Καρματζόγλου Σταύρος, 3) Μανιού Αικατερίνη, 4)  Παντακίδης Κωνσταντίνος, 5) Κώστα Γεώργιος,  6) Δούναβης Κωνσταντίνος, 7) Καρανίκας Παντελής, 8) Πασσάς Εμμανουήλ, 9) Σισμάνογλου Ανδρέας.

Απόντες:  1) Πανικίδης Στυλιανός

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. και Ε.Ε.
  2. Αποφάσεις επί τρεχόντων θεμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

  1. Τα μέλη που εξελέγησαν στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. στις 04.03.2019, συγκροτήθηκαν σε Σώματα (Δ.Σ. και Ε.Ε.) στις 03.2019, και έχουν ως εξής:
  2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2021
Α/Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2.                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠ.  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3.                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΙΒΟΥ (Α) ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
4.                     ΕΙΔ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ &  ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΙΒΟΥ (Γ) ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.                     ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.                     ΥΠ. ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΥ & «ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.                     ΥΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
8.                     ΥΠ. ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΑΣΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9.                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
10.                 ΥΠ. ΥΛΙΚΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2017-2019

Α/Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ
2. ΜΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
3. ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

 Α)  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΜΙΑ:   

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του συλλόγου κ. Παντακίδη Κωνσταντίνο του Νικολάου ……

                Β) INTERNET BANKING:

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του συλλόγου κ. Παντακίδη Κωνσταντίνο του  Νικολάου ……

                Γ)  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ:

Το Δ.Σ. ορίζει ότι, δύναται ο αναπληρωτής Ταμίας κ. Πανικίδης Στυλιανός του ………                   

Δ)  ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

                1)  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εγκρίνεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του Τεχνικού Διευθυντή για την περίοδο 2019-2021 στον κ. Κατσίκα Φώτιο (μοναδικό υποψήφιο), παμψηφεί……..

                2)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ και  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του υπευθύνου του Προαγωνιστικού & Αγωνιστικού τμήματος για την περίοδο 2019-2021 στον κ. Χατζιόπουλο Κοσμά (μοναδικό υποψήφιο), παμψηφεί. …….

                3)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Εγκρίνεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων της υπευθύνου των τμημάτων «της Ακαδημίας» για την περίοδο 2019-2021 στην κ. Γκοτζαμάνη Σοφία (μοναδική υποψήφια), παμψηφεί. ………

Ε) ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

Καθορίζεται ως ημέρα συνεδριάσεων του Δ.Σ. η «πρώτη Πέμπτη» κάθε μήνα. Σε περίπτωση Αργίας, η δεύτερη Πέμπτη. Οι συγκεντρώσεις του Δ.Σ. γίνονται με τη μορφή «συνεστίασης» και είναι «ανοιχτές» στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου.

Όταν υπάρχουν «ειδικά» θέματα προς συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύνθεση των παρόντων στο Δ.Σ.

Για το Δ.Σ. του ΑΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

print

Written by