ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2020

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜAΤΩΝ 2020

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  αφού έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που ισχύουν, λόγω της πανδημίας του COVID – 19, την όσο γίνεται μεγαλύτερη μείωση των μετακινήσεων και της χρηματικής δαπάνης  των σωματείων, τη μείωση του συγχρωτισμού  και τις διατάξεις των γενικών και ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων διεξαγωγής αγώνων για το άθλημα του στίβου, ανακοινώνει αρχικά τις Γενικές Τεχνικές Διατάξεις των Διασυλλογικών Αγώνων και των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  2020.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι κεντρικές προκηρύξεις για κάθε αγώνα αναλυτικά.

Σε κάθε προκήρυξη θα επισυνάπτεται ως παράρτημα το εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο της ομοσπονδίας μας για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου.

Εάν την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκότερες συνθήκες σχετικά με την πρόληψη του COVID – 19, τότε θα γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές για την διεξαγωγή των αγώνων.

Α) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  Κ16,  Κ18,  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1)  Βασικός  στόχος διεξαγωγής των διασυλλογικών αγώνων, είναι να δοθεί μία αγωνιστική ευκαιρία στο σύνολο των αθλητών – αθλητριών των σωματείων μας από 13 ετών και μεγαλυτέρων και επιπλέον η επίτευξη αξιόλογων επιδόσεων που θα τους δώσει τη δυνατότητα πρόκρισης και συμμετοχής στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα.

2) Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε περισσότερους ομίλους σε σχέση με το 2019, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αρχική παράγραφο και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Διασυλλογικοί αγώνες Κ16:     24 όμιλοι το 2020, σε σχέση με 14 το 2019

Διασυλλογικοί αγώνες Κ18:     24 όμιλοι το 2020, σε σχέση με 14 το 2019

Διασυλλογικοί αγώνες  Α –  Γ:  21 όμιλοι το 2020, σε σχέση με 11 το 2019

3) Οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν χρονικά σε όλες τις Ε.Α.Σ. μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία για κάθε διασυλλογικό αγώνα.

Με το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής των αγώνων δεν θα υπάρχει καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθώς και στη δημοσιοποίηση από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. των καταστάσεων των αθλητών – αθλητριών που προκρίνονται για το αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Καταληκτικές ημερομηνίες διεξαγωγής διασυλλογικών αγώνων:

Διασυλλογικοί αγώνες Κ16:    Το αργότερο μέχρι  28   Ιουνίου

Διασυλλογικοί αγώνες Κ18:    Το αργότερο μέχρι   5    Ιουλίου

Διασυλλογικοί αγώνες  Α –  Γ: Το αργότερο μέχρι  19  Ιουλίου

Εάν υπάρξουν αιτήματα για αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής των αγώνων λόγω ειδικών συνθηκών (διαθεσιμότητα σταδίων, Φ.Φ. κ.λ.π), αυτά θα εξετάζονται κατά περίπτωση  από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

4) Για να μειωθούν οι μετακινήσεις των αθλητών – τριών και τα έξοδα μετακίνησης των  σωματείων,  οι  αθλητές – αθλήτριες που διαμένουν σε διαφορετική πόλη από την έδρα του σωματείου τους θα μπορούν, εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στον πλησιέστερο όμιλο με τον αποδεδειγμένο τόπο διαμονής τους και μετά από αίτημα του σωματείου τους προς τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

5) Θα υπάρχει σταθερή βαθμολογία με την οποία θα βαθμολογούνται οι αθλητές – αθλήτριες και οι ομάδες σκυταλοδρομίας, που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης. Δεν θα υπάρχουν όρια υψηλής πριμοδότησης.

6) Έξοδα μετακίνησης δεν θα δοθούν αφού, αφ’ ενός μεν λόγω του διπλασιασμού του αριθμού των ομίλων έχουν μειωθεί δραστικά οι μετακινήσεις των σωματείων, αφ’ ετέρου δε όλοι οι αντίστοιχοι διαθέσιμοι πόροι της ομοσπονδίας μας θα διατεθούν για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των σωματείων στα πανελλήνια πρωταθλήματα.

7) Απονομές επάθλων θα γίνονται κατά την κρίση της κάθε διοργανώτριας Ε.Α.Σ.

8) Για τα κάθετα άλματα στις κεντρικές προκηρύξεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. αναφέρονται τα διαδοχικά ύψη τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τα ίδια και στις ειδικές προκηρύξεις των Ε.Α.Σ. σε όλους τους ομίλους, ώστε να είναι ενιαίο το πλαίσιο διεξαγωγής και πρόκρισης των αντίστοιχων αθλητών – αθλητριών.

Β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Από κάθε διασυλλογικό αγώνα θα προκρίνεται συγκεκριμένος αριθμός αθλητών – αθλητριών για κάθε αγώνισμα, στο αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα και σύμφωνα με τα παρακάτω:

► α) Από τους διασυλλογικούς αγώνες Κ16, θα προκρίνονται οι 8 αθλητές – αθλήτριες με τις καλύτερες επιδόσεις, για κάθε αγώνισμα του πανελληνίου πρωταθλήματος των 5 ομίλων του Κ16

8 αθλητές Χ 5 ομίλους = 40 αθλητές – αθλήτριες σε κάθε αγώνισμα.

► β) Από τους διασυλλογικούς αγώνες Κ18  θα προκρίνονται οι 16 αθλητές – αθλήτριες και ομάδες σκυταλοδρομίας με τις καλύτερες επιδόσεις, για κάθε αγώνισμα που διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου σε ατομικούς διαδρόμους (100μ. – 400μ & 4X100μ.), του πανελληνίου πρωταθλήματος  Κ18.

Για τα υπόλοιπα αγωνίσματα δρόμων και για τα αγωνίσματα κονίστρας θα προκρίνονται οι 12 αθλητές – αθλήτριες και ομάδες σκυταλοδρομίας με τις καλύτερες επιδόσεις.

► γ) Από τους διασυλλογικούς αγώνες Ανδρών – Γυναικών  θα προκρίνονται ξεχωριστά για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 και ξεχωριστά για το ενιαίο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών και Κ23:

Οι 16 αθλητές – αθλήτριες και ομάδες σκυταλοδρομίας με τις καλύτερες επιδόσεις, για κάθε αγώνισμα, που διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου σε ατομικούς διαδρόμους (100μ.–400μ-4Χ100μ.), των παραπάνω πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Για τα υπόλοιπα αγωνίσματα δρόμων και για τα αγωνίσματα κονίστρας θα προκρίνονται αντίστοιχα οι 12 αθλητές – αθλήτριες και ομάδες σκυταλοδρομίας με τις καλύτερες επιδόσεις.

Ειδικά για το ενιαίο πανελλήνιο πρωτάθλημα Α-Γ & Κ23, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προκρίνονται  σε κάθε αγώνισμα τουλάχιστον  3 αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ23 (έτη γέννησης 1998 – 2003) και θα αφαιρείται από την κατηγορία Α-Γ ο αντίστοιχος αριθμός  αθλητών π.χ. 13  «άνδρες»  + 3  «Κ23» = 16.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω αριθμοί συμμετοχής στα αγωνίσματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των αγώνων, είναι οι μεγαλύτεροι δυνατοί, αφού σε αντίθετη περίπτωση τα ωρολόγια προγράμματα θα είχαν υπερβολικά μεγάλη χρονική διάρκεια (έχει γίνει σχετική χρονική προσομοίωση διεξαγωγής των αγώνων).

2). Σε περίπτωση ισοπαλίας (με την ίδια επίδοση) στις τελευταίες θέσεις πρόκρισης, η  ισοπαλία θα επιλύεται από την κεντρική υπηρεσία της ομοσπονδίας μας, συγκρίνοντας μεταξύ τους τα πινάκια των αγώνων των Ε.Α.Σ., ως ενιαίο αποτέλεσμα και σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Όταν η χρονομέτρηση είναι με χρονόμετρο χεριού και οι αθλητές – αθλήτριες είναι ισόπαλοι στις τελευταίες θέσεις πρόκρισης (π.χ. 4 αθλητές στην 8η ή 12η ή 16η θέση) θα ισχύουν τα παρακάτω:

Στους αθλητές – τριες με την ίδια επίδοση θα δίνεται το δικαίωμα να συμμετέχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αρχικά σε ένα προκριματικό γύρο από τον οποίο θα προκρίνεται ο αντίστοιχος αριθμός αθλητών και έτσι  να συμπληρωθεί ο ανώτερος αριθμός των αθλητών – αθλητριών (8 ή 12 ή 16), που θα συμμετέχουν την ίδια ημέρα στον τελικό ή στις τελικές σειρές του αγωνίσματος.

Το αντίστοιχο θα ισχύει εάν υπάρχει απόλυτη ισοπαλία και στην ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

3)  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εγκριθεί η συμμετοχή ενός αθλητή – αθλήτριας σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Όταν ένας αθλητής – αθλήτρια δεν συμμετέχει στους διασυλλογικούς αγώνες Κ18 ή Α-Γ, λόγω αποδεδειγμένου τραυματισμού* ή τραυματιστεί κατά την διάρκεια των αγώνων ή λόγω συμμετοχής του τις ίδιες ημερομηνίες σε άλλους αγώνες με την έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και με την προϋπόθεση ότι ο παραπάνω  αθλητής – αθλήτρια την προηγούμενη χρονιά 2019 στο αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας του (π.χ. για την κατηγορία Κ18 αφορά τους αθλητές – τριες με έτη γέννησης 2003 – 2005, για την κατηγορία Κ20 με έτη  γέννησης 2001 – 2003 και για την κατηγορία Α-Γ με έτη γέννησης 2002 και μεγαλύτεροι – ρες) κατέλαβε μία από τις 4 καλύτερες θέσεις μεταξύ των αθλητών που αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία και το 2020, τότε  ο συγκεκριμένος  αθλητής – αθλήτρια μπορεί να συμμετέχει το 2020  στο αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα (μετά από εδική έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), στο ίδιο όμως αγώνισμα και στην ίδια κατηγορία που συμμετείχε και το 2019.

Σε αυτή την περίπτωση θα προκρίνονται αντίστοιχα λιγότεροι αθλητές-τριες με επιδόσεις από τους διασυλλογικούς αγώνες, έτσι ώστε να μην συμμετέχει τελικά μεγαλύτερος αριθμός αθλητών – αθλητριών σε κανένα αγώνισμα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 1.

            *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α). Όταν προϋπάρχει τραυματισμός και ο αθλητής δεν συμμετέχει στους διασυλλογικούς αγώνες, τότε ο αθλητής αυτός πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής του σωματείου του για τους διασυλλογικούς αγώνες με την ένδειξη «τραυματίας»  και επίσης πρέπει να σταλεί στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η σχετική ιατρική βεβαίωση για τον τραυματισμό.

            β) Όταν ο αθλητής τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των διασυλλογικών αγώνων, μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής του για το πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα υποβάλλεται και η σχετική ιατρική βεβαίωση για τον τραυματισμό.

4) Σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα (Κ18, Κ20, Α-Γ & Κ23) εάν ΔΕΝ συμμετέχει ένας αθλητής – τρια ή μία ομάδα σκυταλοδρομίας, που έχει προκριθεί από τους διασυλλογικούς αγώνες, τότε θα αντικαθίστανται από τον αθλητή – τρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας με την αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση των διασυλλογικών αγώνων, ώστε σε κάθε περίπτωση να συμμετέχουν στα αγωνίσματα ο ανώτερος αριθμός αθλητών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  παραπάνω στην παράγραφο 1.

Η δήλωση  από ένα σωματείο για την μη συμμετοχή αθλητή του σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα από την ανακοίνωση των προκρινόμενων αθλητών από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (ημέρα επίσημης ανακοίνωσης ότι ο αθλητής του έχει προκριθεί) και έτσι να ενημερωθεί έγκαιρα ο επόμενος αθλητής στη λίστα για να δηλώσει συμμετοχή και να συμμετάσχει.

5α) Από τους διασυλλογικούς αγώνες Κ18 και Α-Γ προκρίνονται για να συμμετέχουν οι ομάδες σκυταλοδρομίας των σωματείων στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα Κ18 και Α-Γ (16 ομάδες στην 4Χ100μ. και 12 ομάδες στην 4Χ400μ.).

Τα σωματεία στα πανελλήνια πρωταθλήματα μπορούν να αγωνιστούν στις σκυταλοδρομίες, με διαφορετικούς αθλητές – αθλήτριες από τους αθλητές – αθλήτριες που  αγωνίστηκαν στους διασυλλογικούς αγώνες.

β) Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16 η συμμετοχή των σωματείων στις σκυταλοδρομίες είναι ελεύθερη (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός), με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει συμμετάσχει με αντίστοιχες ομάδες σκυταλοδρομίας στους διασυλλογικούς αγώνες Κ16.

γ) Στα πανελλήνια πρωταθλήματα Κ20 και Κ23 η συμμετοχή των σωματείων στις σκυταλοδρομίες είναι ελεύθερη (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός).

Οι σκυταλοδρομίες του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ20 θα διεξαχθούν μαζί με τα αγωνίσματα κορμού της κατηγορίας Κ20 (1-2/8 στα Ιωάννινα), ενώ για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ23 θα οριστεί ο τόπος και ξεχωριστή ημερομηνία διεξαγωγής τους από τα υπόλοιπα αγωνίσματα κορμού αυτής της κατηγορίας.

6) Τα σύνθετα αγωνίσματα της κατηγορίας Κ16, δεν θα διεξαχθούν στους διασυλλογικούς αγώνες. Θα διεξαχθούν απευθείας στους 5 ομίλους του πανελληνίου πρωταθλήματος με ελεύθερη συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών και χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Για τα σύνθετα αγωνίσματα των πανελληνίων πρωταθλημάτων Κ18,  Κ23 & Α-Γ, θα οριστεί ξεχωριστή ημερομηνία διεξαγωγής, όπως και για τα 10.000μ των κατηγοριών, Κ23 & Α-Γ.

Γ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΟΜΙΛΩΝ  Κ16.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα  ομίλων Κ16, θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Με στόχο αφ’ ενός μεν τη μεγαλύτερη μείωση των μετακινήσεων και της χρηματικής δαπάνης των σωματείων, αφετέρου δε τη μείωση του συγχρωτισμού και την καλύτερη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, το πανελλήνιο πρωτάθλημα ομίλων Κ16 θα διεξαχθεί σε 5 ομίλους, αντί για 2 που διεξήχθη το 2019.

1). ΟΜΙΛΟΙ:

► Α) Ανατολική  Μακεδονία  & Θράκη – Κεντρική Μακεδονία  (Καβάλα)

– Διοργανώτρια Ε.Α.Σ: Ανατολικής  Μακεδονίας  & Θράκης

► Β) Θεσσαλονίκη – Θεσσαλία – Δυτική Μακεδονία  (Θεσσαλονίκη)

– Διοργανώτρια Ε.Α.Σ: Θεσσαλονίκης.

► Γ) Βόρεια Πελοπόννησος – Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ήπειρος – Κέρκυρα  (Πάτρα)

– Διοργανώτρια  Ε.Α.Σ:  Βόρειας  Πελοποννήσου

► Δ) Πειραιάς & Νοτιοδυτική Αττική – Κρήτη – Χίος Σάμος – Ανατολική Στερεά  Εύβοια

    (Άγιος Κοσμάς) – Διοργανώτρια  Ε.Α.Σ:  Πειραιά  &  Νοτιοδυτικής  Αττικής

► Ε) Αθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες – Λέσβος  (Άγιος Κοσμάς)

– Διοργανώτρια  Ε.Α.Σ:  Αθήνας

Σημείωση: Για τον ένα όμιλο από τους δύο (Δ & Ε) που θα διεξαχθούν στον Άγιο Κοσμά, εξετάζεται  η δυνατότητα να διεξαχθεί τις δύο προηγούμενες ημέρες  ή τις δύο επόμενες από τις 11-12/7 και ανάλογα με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια των νησιών.

2) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Θα υπάρχει βαθμολογία μεταξύ των αθλητών – αθλητριών, με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.

3) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

 Θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης των 8 πρώτων αθλητών – αθλητριών σε κάθε όμιλο, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1η  – 4η θέση: 100% του χρηματικού ποσού που θα αναφέρεται στην προκήρυξη.

5η –  8η θέση:  Θα καλύπτεται το ½ του παραπάνω χρηματικού ποσού.

Θα υπάρχει αντίστοιχη οικονομική κάλυψη  και για 1 ή 2 συνοδούς από κάθε σωματείο, ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών – αθλητριών τους στις θέσεις  κατάταξης 1-4 και 5-8.

print

Written by