ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  2024  ΑΝΔΡΩΝ/Κ20 – ΓΥΝΑΙΚΩΝ/Κ20 & Κ18 ΑΝΔΡΩΝ – K18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ος  ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ: 1723 / 8-3-2024 Γενική προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ, προκηρύσσει και διοργανώνει το ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Συνθέτων Αγωνισμάτων

Ανδρών – Γυναικών (ΔΕΚΑΘΛΟ – ΕΠΤΑΘΛΟ),

Κ20 Ανδρών – Κ20 Γυναικών (ΔΕΚΑΘΛΟ – ΕΠΤΑΘΛΟ)

Κ18 Ανδρών – Κ18 Γυναικών (ΔΕΚΑΘΛΟ – ΕΠΤΑΘΛΟ), του 1ου ομίλου,

OMΙΛΟΣ 1

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Κέρκυρα, Λήμνος.
Διοργανώτρια Ε.Α.Σ: Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης

Πόλη  διεξαγωγής:     Σέρρες

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 6  & ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 1ου ΟΜΙΛΟΥ 2023

print

Written by