Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΓΑΚΗ Δ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ (ΣΕΚΕΘ)

Με αφορμή την πρόθεση των Κριτών να απέχουν από τις εκδηλώσεις της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, λόγων οικονομικών οφειλών της προηγούμενης διοίκησης της ΕΑΣ προς τους Κριτές, ο σημερινός πρόεδρος της ΕΑΣ κ. Γάκης Δ. απέστειλε προσωπική επιστολή προς τη Διοίκηση του ΣΕΚΣΘ η οποία είδε και το φως της Δημοσιότητας. Στη φωτογραφία ο κ. Γάκης ο κ. Ρήγας Ευσταθιάδης και ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδης Παναγιώτης, στην κοπή της Πίτας του ΑΣ ΡΗΓΑΣ.   Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΓΑΚΗ Δ.

print

Written by