ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-4-2010 ώρα 20.00

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην συνεδρίαση του αριθμ.56/26-3-2010  αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, να καλέσει τα Μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 και ώρα 20.00 στο ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣ ΡΗΓΑΣ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2.     Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2009 -31/12/2009. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.

3.     Οικονομικός και Ταμειακός  Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων από 1/1/2009 – 31/12/2009. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης .

4.     Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσης από 1/1/2009 – 31/12/2009. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.

5.     Τοποθετήσεις μελών.

print

Written by