ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΘΕΣ.

Από το Γραφείο Στατιστικής της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης (κ. Δημήτρη Κιάφα)  έχουμε τις βαθμολογίες των Συλλόγων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, για τα Δι