ΠΡΟΣ ΤΑ (9) ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

Παρακαλούνται τα Μέλη του Δ.Σ. του ΑΣ ΡΗΓΑΣ να τυπώσουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση, να την συμπληρώσουν και να τη θεωρήσουν από κάποια Δημόσια Αρχή (Αστ. Τμήμα ή ΚΕΠ)  για το γνήσιο της υπογραφής. Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

print

Written by