“ΦΩΛΕΑ ΚΛΕΙΩ” Η ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ

“ΦΩΛΕΑ ΚΛΕΙΩ”  Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ήταν οι πιο κερδισμένοι γιατί μέσα σε πέντε λεπτά ο κ. Μανέας έδωσε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο συμβουλές οι οποίες εμπεριέχουν το νόημα και την ουσία της επιδιωκόμενης εκπαίδευσης. Συνεχή Προσπάθεια για εσωτερική βελτίωση, Αξιοπρέπεια, ψηλά το κεφάλι, αλλά και  συγγνώμη όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, συνέστησε στους φοιτητές και σε όλους μας….

print

Written by