ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟ 1-12-2010

Ενημέρωση ΣΕΓΑΣ σε σωματεία για έγκριση των αθλητικών δελτίων.

Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ σε ενημερωτική επιστολή προς τα σωματεία μέλη της ομοσπονδίας, αναφέρει:

«Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 9 του Νόμου 2725/99, τα δελτία των αθλητών για να εγκριθούν από το ΣΕΓΑΣ πρέπει να είναι θεωρημένα από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ιατρούς.

Το Δελτίο υγείας ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή του και μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, πρέπει να θεωρείται εκ νέου, με ευθύνη του κάθε σωματείου. Παρακαλούμε να εναρμονιστείτε με την προηγούμενη διάταξη του Αθλητικού Νόμου, άλλως τα Δελτία σας μετά την 1η Δεκεμβρίου 2010 θα επιστρέφονται για την σωστή θεώρησή τους».

print

Written by