Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΤΙΒΟΣ 2010-2011 – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη συνεδρία της αρ. 435/11.11.2010, έχοντας υπόψη το έγγραφο αρ. Φ.5/121055α /Β3 /29.9.2010  περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, αποφάσισε τα εξής:   Ενέκρινε τη μετεγγραφή των:  ………
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι όλες οι άλλες αιτήσεις απορρίπτονται και δίνει προθεσμία για υποβολή αιτήσεων θεραπείας έως και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010.

print

Written by