ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΛΜΑΤΟΣ Ε.Κ. ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ

Α.Σ. ΡΗΓΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Α.Φ.Μ. : 099412486, ΣΤ΄. Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(   2310 – 424.949, &   Fax  2310 – 403.619

E-mail:   fotkatsi@phed.auth.gr

Web site:  www.asrigas.gr

 

Πληροφορίες:

Δρ. Κατσίκας Φώτιος                                                                                                      Θεσσαλονίκη  12-1-2011

Κινητό: 6932 626625                                                                        Αρ. πρωτ.:  390

 

 

Προς
 

Τον  Πρόεδρο της

ΕΑΣ / ΣΕΓΑΣ  Θεσσαλονίκης

 

Θέμα :  ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΛΜΑΤΟΣ Ε.Κ. ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Στον προγραμματισμό των Ημερίδων Κλειστού Στίβου, της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης για το 2011, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

1)    Το άλμα επί κοντώ γίνεται στο Καυτανζόγλειο (αίθουσα Κ. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ).

2)   Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε το αγώνισμα σε όλες τις προγραμματισμένες ημερίδες της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ (για τις λεπτομέρειες των προκηρύξεων θα ενημερώσουμε τον Τ.Σ. της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλης της Β. Ελλάδας από Αλεξανδρούπολη μέχρι και … της Κέρκυρας που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Ε.Κ.).

3)   Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διοργάνωση πρόσθετων ημερίδων στο άλμα επί κοντώ, με τα έξοδα να βαρύνουν τον ΑΣ ΡΗΓΑΣ.

 
Επαναλαμβάνουμε ότι τα έξοδα των συμπληρωματικών αυτών ημερίδων, για το Επί κοντώ, θα καλύψει ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ (είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην ημερίδα συλλόγους). Διοργανωτής θα είναι ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ με τη συνεργασία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ είτε αντίστροφα, δεν υπάρχει πρόβλημα). Θα καλύψουμε τα πάντα, από τα αναψυκτικά στους κριτές!  μέχρι και την παρουσία γιατρού. Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ζητάμε μόνον την έγκριση αφού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή επίσημης ημερίδας. Ημέρες και ώρες θα σας ενημερώσουμε με ξεχωριστό έγγραφο, αφού ανακοινώσετε το πρόγραμμα των Ημερίδων της ΕΑΣ (θεωρούμε αυτονόητο ότι σε κάθε ημερίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ θα υπάρχει στο πρόγραμμα και το άλμα επί κοντώ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Θεοφανίδης Θεοδόσιος                            Κατσάλης Τιμόθεος

print

Written by