ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Είναιη τελευταία φορά που θα σκανάρουμε  ανακοίνωση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης για να την περάσουμε στην ηλεκτρονική μας σελίδα.

Μελλοντικά, για να περάσουμε ανακοίνωση οποιουδήποτε Φορέα, θα πρέπει να μας κοινοποιείται ηλεκτρονικά.

Ανακοινώσεις, προκηρύξεις, αποτελέσματα, προσκλήσεις κ.α. που θα μας κοινοποιούνται με Φαξ ή με ταχυδρομείο, θα έχουν μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα για το Σύλλογό μας και δενθα τις περνάμε στη σελίδα μας.

Ανακοινώσεις που αποστέλλονται  με e-mail  είναι εύκολο να τις περάσουμε. Οι άλλες μορφές αλληλογραφίας, Φαξ, ταχυδρομείο θέλουν αρκετή δουλειά, την οποία δεν είμαστε πλέον διατεθειμένοι να κάνουμε για όσους … δεν μας σκέφτονται.

print

Written by