42 ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

Σε μια προσπάθεια τακτοποίησης του δυναμικού του Συλλόγου εφαρμόστηκε το καταστατικό. Σύμφωνα με αυτό τα μέλη του συλλόγου θα πρέπει να εγγράφονται στο σύλλογο μα Αίτηση προς το Δ.Σ. Παρακαλούνται τα παλαιά μέλη τα οποία δεν έχουν υποβάλει Αίτηση να συμπληρώσουν μια για να υπάρχει στο βιβλίο Μελών του Συλλόγου. Νέα Μέλη εγγράφονται μόνον με ΑΙΤΗΣΗ προς το Δ.Σ. του Συλλόγου. Κάθε δύο χρόνια θα γίνεται διαγραφή των μελών τα οποία απομακρύνονται από το Σύλλογο και δεν θα είναι οικονομικά τακτοποιημένα  (10 € ετήσια συνδρομή μέλους) για να είναι ο Σύλλογος ευέλικτος. Μερικά παλαιά μέλη, τα οποία είναι κοντά στο σύλλογο δεν έχουν αίτηση ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ που υπέβαλαν αίτηση.
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν αριθμό αίτησης, να συμπληρώσουν μία ΑΙΤΗΣΗ και να την παραδώσουν στους προπονητές του Συλλόγου είτε στα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη που δεν πλήρωσαν τα 10 € παρακαλούνται να “ξηλωθούν” για να υπάρχει τάξη στο Σύλλογο. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν επιθυμούμε να είμαστε “πολλοί και σκόρπιοι“. Πρόθεσή μας είναι να είμαστε λίγοι με αμοιβαία εκτίμηση και κατανόηση ….

print

Written by