ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΔΕΣΣΑ 25.5.11 Τετάρτη

ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 28.5.11 Σάββατο

ΚΑΒΑΛΑ 8.6.11 Τετάρτη

ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ 12.6.11 Κυριακή

ΘΗΒΑ 29.06.11 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΡΓΟΣ 6.07.11 ΤΕΤΑΡΤΗ

A

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

100

100

 

100

100

100

 

 

100

100

100

100

 

 

200

 

200

200

 

200

 

 

200

200

400

400

 

400

 

 

400

 

400

 

 

 

800

 

 

 

 

 

800

 

800

800

 

800

 

 

1500

1500

1500

1500

 

 

 

 

1500

 

3000

3000

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

110E

100Ε

 

 

 

 

 

 

110E

100Ε

 

100Ε

 

 

 

 

 

 

4Χ100

4Χ100

110(εφ)

 

 

 

 

 

400E

 

400Ε

400Ε

400 Ε

400 Ε

 

 

400Ε

400Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΚ

ΜΗΚ

ΜΗΚ

ΜΗΚ

ΜΗΚ

 

ΜΗΚ

 

ΜΗΚ

ΜΗΚ

ΜΗΚ

ΤΡΙΠ

ΤΡΙΠ

 

 

 

ΤΡΙΠ

ΤΡΙΠ

 

ΤΡΙΠ

ΤΡΙΠ

ΤΡΙΠ

 

ΥΨ

 

ΥΨ

ΥΨ

 

ΥΨ

 

 

ΥΨ

 

 

ΥΨ

 

ΚΟΝ

ΚΟΝ

ΚΟΝ

ΚΟΝ

 

 

ΚΟΝΤ

 

ΚΟΝ

ΚΟΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΦ

ΣΦ

ΣΦ

ΣΦ

 

 

ΣΦ

 

ΣΦ

ΣΦ

 

 

 

ΔΙΣ

ΔΙΣΚ

ΔΙΣΚ

ΔΙΣ

 

 

ΔΙΣΚ

 

ΔΙΣ

ΔΙΣ

 

ΑΚΟ

ΑΚΟ

 

 

ΑΚΟ

ΑΚΟ

 

 

ΑΚΟ

ΑΚΟ

ΑΚΟ

 

 

 

 

 

ΣΦΥ

 

 

 

 

 

 

ΣΦΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Ε

 

 

(Ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΦΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΣΚ

 

 

 

 

 

 

 

110Ε

 

 

 

400

400

 

(Π)

 

 

 

 

ΔΙΣΚ

 

 

 

ΜΗΚ

ΜΗΚ

 

 

 

 

 

 

ΥΨ

ΥΨ

 

 

ΤΡΙΠΛ

ΔΙΣΚ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΝ

ΚΟΝ

 

 

4Χ100

4Χ100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

80

 

 

 

 

 

ΠΠ/Α

 

 

 

 

1000

1000

 

 

150

150

 

 

 

 

 

 

ΥΨ

ΥΨ

 

 

4Χ80

4Χ80

 

 

 

 

 

 

ΚΟΝ

ΚΟΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

print

Written by