ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ «Β  ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ»

Στην προκήρυξη των αγώνων «Β ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ»  στα Γενικά, υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:

«Όταν θα λήξει η προθεσμία των δηλώσεων θα καταμετρηθούν οι δηλωθέντες σε κάθε αγώνισμα. Εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή, από αυτήν που υπολογίστηκε, πιθανά να τροποποιηθεί «ελαφρά» το ωρολόγιο πρόγραμμα, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Toοριστικό πρόγραμμα των αγώνων θα γνωστοποιηθεί την Πέμπτη 26-05-11 από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης καθώς και από τις ηλεκτρονικές Σελίδες του ΣΕΓΑΣ www.segas.grκαι του διοργανωτή Συλλόγου www.asrigas.gr»

Είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα στον αριθμό των συμμετοχών ανά αγώνισμα. Η οργανωτική επιτροπή, με τη βοήθεια των υπαλλήλων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ μελέτησε τις δηλώσεις και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την όσο δυνατόν καλύτερη αγωνιστική διοργάνωση.

  • Ζήτησε από το Στάδιο να βγει και δεύτερο στρώμα του επί κοντώ. Η διεύθυνση του Σταδίου ανταποκρίθηκε και με τη βοήθεια τη δική μας, θα τοποθετηθεί το Β στρώμα δίπλα από το υπάρχον.
  • Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο των Κριτών να συμπεριλάβει στην Αγωνόδικο μερικούς Κριτές παραπάνω για να γίνουν διπλά συνεργεία στο Μήκος και στο επί κοντώ.
  • Συζητήσαμε τις προτάσεις για ένταξη αγωνισμάτων σε μερικά αγωνίσματα (Τριπλούν Κ, Τριπλούν Π, Σφύρα κ.α.). Αποφασίστηκε να μην προστεθεί κανένα αγώνισμα για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος να επεκταθούμε.
  • Σε συνεργασία με τον Τεχνικό υπεύθυνο και εκπρόσωπο της ΕΑΣ η οργανωτική επιτροπή τροποποίησε ελαφρά το πρόγραμμα.
  • Το Μήκος Βετεράνων δεν θα διεξαχθεί χωριστά (λόγω μικρής συμμετοχής – 1 αθλητής). Οι “δύο” δηλωθέντες μπορούν να αγωνιστούν κανονικά στο Μήκος (Α) εφόσον είναι εν ενεργεία Βετεράνοι αθλητές και έιναι κανονικά εγγεγραμμένοι στον ΣΕΓΑΣ. (Έτσι θα δικαιούνται να αγωνιστούν και στο 2ο αγώνισμα που δήλωσαν).

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

print

Written by