Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ – ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των γονέων που οδήγησαν ή θα οδηγήσουν  τα παιδιά τους στο Στίβο (δεν έχει σημασία σε ποιο σύλλογο)  κατά καιρούς θα σας κατατοπίζουμε για θέματα του Στίβου τα οποία πρέπει να γνωρίζετε. (Γονείς και κηδεμόνες αλλά και φίλοι του ΑΣ ΡΗΓΑΣ (ακόμη και από άλλους συλλόγους) μη διστάσετε να μας στείλετε την οποιαδήποτε ερώτηση στην οποία θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε μέσα από τη σελίδα μας (εφόσον είναι γενικού ενδιαφέροντος).

Ερωτήσεις και απαντήσεις των γονέων θα τις βρίσκετε στον Νέο φάκελο που θα δημιουργήσουμε αριστερά στην πρώτη σελίδα κάτω από τους αθλητές με τίτλο «Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ».

1.  ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΈΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ

ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2014

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 1

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου στις τάξεις οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου, που ανήκει στην δύναμη του ΣΕΓΑΣ, πρέπει ο εγγραφόμενος:

1.Να έχει συμπληρώσει ηλικία εννέα (9) ετών

2.Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο της δύναμης του ΣΕΓΑΣ, ή αλλοδαπής ομοσπονδίας στον ίδιο κλάδο άθληση.

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος:

1.Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) του ΣΕΓΑΣ που θα υπογράφεται από αυτόν και αν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του) και από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

2.Το έντυπο θα υπογράφεται από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.*σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.

ΣΕΓΑΣ 10.9.14: Με απόφαση που υπέγραψε ο  υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. ΓιάννηςΑνδριανός στις 28 Ιουλίου 2014 και γνωστοποιήθηκε προς όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας, τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 9 Ν. 2725/1999 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή αθλουμένων σε προπονήσεις και αγώνες, εφόσον εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν ίδια νομική ισχύ και κύρος ανεξάρτητα από το εάν εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε  ΝΠΔΔ και  ΝΠΙΔ.       [Γ.Γ.Α./ 28.7.14 /Δελτίο Τύπου 2}

3. Να υποβάλλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας εγγραφής του στα αντίστοιχα μητρώα ήεπικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

4. Να προσκομίσει τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου της αστυνομικής Ταυτότητας.

Άρθρο 3

ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής ενώ ήδη ανήκει σε άλλο Σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών από κάθε αγώνα και η αίτησή του απορρίπτεται.

–   Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο αθλητής που υπογράφει περισσότερες της μίας αιτήσεις μετεγγραφής για διαφορετικά σωματεία.   Οι αιτήσεις αυτές απορρίπτονται και ο αθλητής παραμένει στο Σωματείο που ανήκει.

2.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 124 επ. του Ν.2725/99, η απόφαση περί εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητού, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή οποιουδήποτε τρίτου Σωματείου της δυνάμεως του ΣΕΓΑΣ ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα του αθλητή προσώπου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.

Αρκετοί από τους  μικρούς μας αθλητές βιάζονται …  να μεγαλώσουν.  Βλέπουν τους μεγαλύτερους «συναθλητές τους»  να συμμετέχουν σε επίσημους  αγώνες Στίβου (ημερίδες, διασυλλογικά, Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά ή και Παγκόσμια πρωταθλήματα) και «δε βλέπουν την ώρα» να αγωνιστούν και αυτοί.  Για να δικαιούται όμως κάποιος στο Στίβο να συμμετέχει σε επίσημους αγώνες πρέπει πρώτα να γίνει  επίσημα «Αθλητής». Δηλαδή να εγγραφεί  σε κάποιο αθλητικό σωματείο που έχει Τμήμα Στίβου και που να ανήκει στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, για να εγγραφεί κάποιος αθλητής στη δύναμη των αθλητών ενός συλλόγου (να βγάλει Δελτίο Αθλητή) θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) του ΣΕΓΑΣ που θα υπογράφεται από αυτόν και αν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του) και από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. (Ζητήστε Αιτήσεις  από τους προπονητές του Συλλόγου).
2. Το έντυπο θα υπογράφεται από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.
3. Να υποβάλλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας εγγραφής του στα αντίστοιχα μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
4. Να προσκομίσει τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες του τύπου της αστυνομικής Ταυτότητας. (Μία στην Αίτηση και τρεις που θα στείλουμε στην Αθήνα. Αν στο πιστοποιητικό σας ζητήσουν φωτογραφία αυτή πρέπει να είναι η 5η).

Η Αίτηση συμπληρώνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, χωρίς διορθώσεις (διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο πίσω μέρος της Αίτησης. Αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από Αθλητή, γονέα και ιατρό) παραδίνεται στο Σύλλογο όπου υπογράφει ο Γ.Γ. του Συλλόγου και σφραγίζεται από το Σύλλογο. Με διαβιβαστικό αποστέλλεται στον ΣΕΓΑΣ στην Αθήνα και σε 15-20 ημέρες επιστρέφει το Δελτίο πλαστικοποιημένο.
Τότε ο Αθλητής μπορεί να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες.

Βλέπετε το υπόδειγμα της Αίτησης (του παιδαρά – Χάρη!) που βρίσκεται πάνω αριστερά..

print

Written by