ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ “POINT SΥSTEM” ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ

Στις Παρουσίες, οι νικητές για το Μήνα Μάρτιο είναι: Κουκουτζέλης Νικόλαος 2004, Μαρία Παντακίδου και Μπαλίδης Ορφέας. Στο Point System  Ιορδανίδου Μαρία και Μιτζιλέκη Θεοφανία.
Μπράβο παιδιά τα καταφέρατε και αυτό το Μήνα. Για να δούμε για τον Απρίλιο ποιοί θα είναι αυτοί που θα ξεχωρίσουν; 
Μιχαήλ Αθηνά, Βακουφτσή Θεοδώρα και Γκοτζαμάνη Σοφία έκαναν τις απονομές.
Η κατάταξη για το Μήνα Μάρτιο στο Point System όσο και στις Παρουσίες είναι:  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ,   Point  System

print

Written by