ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή:   www.stivoz.gr   
Πού αλλού θα βρίσκαμε όλα τα αποτελέσματα εκτός από τη σελίδα των «ερασιτεχνών» του αθλητισμού; Μπράβο παιδιά συνεχίζετε με τον ίδιο ζήλο με τον οποίο αρχίσατε και όσο πάει γίνεστε πιο αποτελεσματικοί. Τα στοιχεία που δίνουμε στους επισκέπτες της σελίδας μας τα πήραμε με ένα “copy- paste” . Είναι από τη σελίδα που αναφέρουμε παραπάνω και την ξανα-τονίζουμε γιατί δεν θέλουμε να «κλέψουμε» τον κόπο άλλου. Τα στοιχεία τα βρήκαμε συγκεντρωμένα στη  www.stivoz.gr     Τους νικητές της Κύπρου θα τους βρείτε στο: http://www.stivoscy.net/?p=2112)
“Τα αγωνίσματα στα οποία οι προκρινόμενοι μαθητές-τριες με βάση τα όρια είναι λιγότεροι από 6  (μη υπολογιζόμενων των αθλητών-τριών από την Κύπρο)  δεν θα διεξαχθούν, σύμφωνα με την 41871/Γ4/11-4-2012 (Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β΄/12-4-2012) Υπουργική Απόφαση. Δεν θα διεξαχθούν:   ΑΓΟΡΙΑ:  1) Δρόμος 100 μ. 2) Δρόμος 3000 μ. 3) 2000 μ. Φυσικά εμπόδια  4) Ύψος  5) Όκταθλο.  ΚΟΡΙΤΣΙΑ : 1)  Δρόμος 100 μ.
Γεγονός είναι ένα:  Ελήφθησαν  λάθος αποφάσεις από τους υπευθύνους του Υπουργείου! (Και μη τα ρίχνουμε όλα στο οικονομικό), υπάρχουν αποφάσεις που βγάζουν μάτια και μάλιστα τα μάτια των μαθητών-αθλητών που στόχευαν σε αυτή τη διοργάνωση. Εύχομαι μέχρι να γράψω αυτές τις γραμμές να έχουν αλλάξει ήδη οι αποφάσεις που αποκλείουν τα παραπάνω αγωνίσματα και ας  βρεθώ … 1000 φορές ανενημέρωτος. Τα ονόματα θα τα βρείτε πατώντας περισσότερα …

print

Written by