ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12.4.13 ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Για τους αθλητές του άλματος επί κοντώ . Όσοι μπορούν να έρθουν νωρίτερα, για να κάνουμε άλματα ΕΞΩ, στο Κεντρικό, ας έρθουν στις 17:00 και να αρχίσουν ζέσταμα. Στις 17:30 αρχίζουμε τα άλματα.
Όσοι αργήσουν θα κάνουν άλματα μέσα γιατί δεν υπάρχουν προβολείς.
Η Στεφανία είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

print

Written by