ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε το πρόγραμμα (Απριλίου) για τις ιατρικές εξετάσεις (για τη θεώρηση των Δελτίων ή και για την έκδοση νέων Δελ