Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Σε αρκετές περιπτώσεις η διοίκηση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ (ο πρόεδρος) μας έδωσε την εντύπωση ότι δεν κατάλαβε το λόγο ύπαρξής του, ως πρόεδρος στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης (δηλαδή των 35 σωματείων που την απαρτίζουν) και από τα οποία ζήτησε να τον ψηφίσουν για να τα εκπροσωπεί.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια, που χρειάστηκε να παρέμβουν και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣ στην κουβέντα, και αφού μας ζήτησε να κάνουμε ειδικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣ ΡΗΓΑΣ, έφερε προς συζήτηση στο Δ.Σ. της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης το θέμα των «ενοικίων» στο Καυτανζόγλειο αλλά και την πληρωμής των 123 € για το κόψιμο της Πίτας των συλλόγων.
Με το παρόν έγγραφο (βλέπετε στο τέλος), μας δίνει να καταλάβουμε πως επιτέλους δέχτηκε την άποψη ότι είναι δική του αρμοδιότητα – υποχρέωση -καθήκον, ως πρόεδρος των σωματείων, να προστατέψει τα συμφέροντα όλων των συλλόγων της ένωσης.  Το ότι ο σύλλογός του «Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ» δεν εμπλέκεται στη διαμάχη με το Στάδιο δεν έχει καμία σημασία. (Έχει την υποχρέωση, ως πρόεδρος της ΕΑΣ και όχι ως πρόεδρος του Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ).
Ακόμη και το ότι διαχωρίζει τους συλλόγους, σε αυτούς που χρησιμοποιούν το Στάδιο και στους «άλλους» δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει το θέμα των «ενοικίων»  ως θέμα ‘γενικής φιλοσοφίας’ της λειτουργίας των ερασιτεχνικών συλλόγων.  Σαφώς και το θέμα αφορά όλους τους συλλόγους και όχι μόνον αυτούς που σήμερα έχουν αποθήκη στο Στάδιο.
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ «ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ»

print

Written by