ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Από segas.gr
Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός και γνωστοποιήθηκε προς όλες τις ομοσπονδίες, υπάρχουν αλλαγές σε ότι έχει να κάνει με τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 9 Ν. 2725/1999, τα ιατρικά πιστοποιητικά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αθλούμενων σε προπονήσεις και αγώνες, εφόσον εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, πλέον έχουν ίδια νομική ισχύ και κύρος ανεξάρτητα από το εάν εκδίδονται από ιδιώτες γιατρούς ή από γιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

print

Written by