ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΞΕΩΝ ΑΣ ΡΗΓΑΣ “ΠΑΕΙ” ΣΤΙΣ 27.11.15

Την Παρασκευή 27.11.15  ώρα 20:00 θα γίνει (τελικά) ο διαγωνισμός έλξεων για αθλητές και φίλους του ΑΣ ΡΗΓΑΣ. Αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε την ημερομηνία για να γίνει η φωτογράφιση των παιδιών του ΑΣ ΡΗΓΑΣ για το Ημερολόγιο 2016.
Θα προηγηθεί η “Πρώτη λαβή” και μετά 10 Λεπτά η “δεύτερη λαβή”. Το άθροισμα των έλξεων (χωρίς ταλάντευση) της πρώτης και της δεύτερης λαβής, θα είναι η τελική επίδοση των διαγωνιζομένων.  Όριο πρόκρισης για τα αγόρια οι 6 έλξεις και για τα κορίτσια οι 4 έλξεις ).
Να προετοιμάζεστε.

print

Written by