«Πώς πρέπει να λειτουργώ ως μεγάλος, όταν ό,τι κάνω το βλέπει το παιδί;»

Ένας γονιός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και μας λέει τόσα πολλά σε τόσο λίγες γραμμές, που μας θυμίζει την ιστορία με το Δημοσιογράφο (από την καλή τη