ΣΕΓΑΣ & ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Την Παρασκευή  26 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 5 Μαρτίου θα γίνουν οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και του ΣΕΓΑΣ, αντίστοι