Νέα – Ανακοινώσεις – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΣΤΑ ΥΨΗ
Ενόψει της Ετήσιας Τ.Γ.Σ. του ΑΣ ΡΗΓΑΣ καλούμε όλους τους γονείς των αθλητών μας (που ήδη είναι Ενεργά Μέλη ή και δεν είναι) να προσέλθουν στην Τ..Γ.Σ. που θα γίνει στις 19:30 στην αίθουσα Τύπου του Καυτανζογλείου 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών του ΑΣ ΡΗΓΑΣ ενόψει της «ιστορικής» (από απόψεως οργάνωσης του συλλόγου) Γ.Σ. σας κοινοποιούμε τα:

 1. Το πρόγραμμα της Τ.Γ.Σ. 
  Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  Διαγραφή μελών – του ΑΣ ΡΗΓΑΣ. Έγκριση.
  Εσωτερικός Κανονισμός. Έγκριση
  Προϋπολογισμός 2016. Έγκριση
  α) Έκθεση πεπραγμένων Διοικ. Συμβουλίου από 01/01/2015 – 31/12/2015. Έγκριση και απαλλαγή  της διοίκησης.
  β) Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων-εξόδων. Ισολογισμός-αποτέλεσμα χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
  γ) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για τη χρήση από 01/01/15 – 31/12/15.
  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
  Τοποθετήσεις μελών – προτάσεις.
 2. Την Λίστα των Ενεργών μελών.
 3. Την Αίτηση για Ενεργό Μέλος.
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό.
 5. Καταστατικό ΑΣ ΡΗΓΑΣ
print

Written by