ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΣ ΡΗΓΑΣ (άρθρο 21), αθλητής που επιθυμεί να ζητήσει μεταγραφή, πρέπει να το κάνει εγγράφως και σύμφωνα με τα όσα ο Εσωτερικός Κανονισμός καθορίζει.

Το Δ.Σ. του ΑΣ ΡΗΓΑΣ θα συνέλθει την Τρίτη 18.10.16 για να συζητήσει τις όποιες αιτήσεις, σε ατομικό επίπεδο.
Κατάθεση αίτησης μεταγραφής εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά τη Δευτέρα 17.10.16 και ώρα 21:00, (15 ημέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, όπως ο ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός), δε θα συζητηθεί από το Δ.Σ. αφού συνέρχεται ειδικά για το λόγο αυτό την Τρίτη 18.10.16.
Απάντηση στην οποιαδήποτε ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ αίτηση δε θα υπάρξει.
Στις ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ αιτήσεις θα δοθεί απάντηση, εφόσον σταλεί στον ΑΣ ΡΗΓΑΣ  και το απαιτούμενο (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σωστά) έγγραφο «ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» από το σύλλογο στον οποίο  επιθυμούν να μεταγραφούν.

Ο σύλλογος βιάζεται για να δώσει το χρόνο στους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν τους όρους μεταγραφής που θα υπάρξουν (για όσους υπάρξουν) και να κινηθούν … ανάλογα.

print

Written by