«ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ» Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

Στις (17 Δεκεμβρίου 2014, 15:04 |ο κ. Παναγιώτης Τσόγιας ….) συμμετέχοντας στη διαβούλευση του νέου αθλητικού νόμου και συγκεκριμένα στην κουβέντα γύρω από το Άρθρο 10: Μεταγραφές Αθλητών, αναφέρει τον όρο «παρασιτικό σωματείο» και μάλιστα μας δίνει και τον ορισμό του.
Διαβάστε τον πέντε γραμμές είναι … όλο και κάπου θα πάει το μυαλό σας.
……
“Απεναντίας, μόνο το παρασιτικό σωματείο μπορεί να βρει έδαφος σε ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο, με την επιθετική πολιτική προσέλκυσης αθλητών δημιουργημένων στους κόλπους άλλων σωματείων, δυνάμενο να συλλέξει ανεξαρτήτως ποσοτικού περιορισμού, αποσυνθέτοντας παραγωγικά σωματεία και κατά προέκταση τους πυρήνες του αθλητισμού και τον ίδιο τον αθλητισμό.»
…….

print

Written by