ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. – ΕΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ ΧΙΛΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ

Μας τίμησαν μια φορά με το να ζητήσουν να γίνουν μέλη της αθλητικής μας οικογένειας και από τότε, μας τιμούν κάθε μέρα και μόνο που παραμένουν μέλη της