Ο ΣΕΓΑΣ ΔΕ ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

Με έγγραφο «πρόχειρο» που ξεκινάει από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ χωρίς υπεύθυνο σύνταξης! αλλά με υπογραφές του  Προέδρου και Γεν. Γραμματέα! Ο ΣΕΓΑΣ ενημερώνει τους συλλόγους:

«Σας καθιστούμε γνωστό  ότι …. η σφραγίδα του γιατρού πρέπει να μπαίνει μόνο επί του εντύπου του δελτίου  εκάστου αθλητή». ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Χωρίς να αναφέρει ημερομηνία έναρξης της νέας εντολής, η οποία αναιρεί την υπάρχουσα (που επέτρεπε και ξεχωριστές Βεβαιώσεις), μας λέει ότι: «Βεβαιώσεις ιατρών προσκομιζόμενες εκτός του δελτίου του αθλητή δεν γίνονται δεκτές.»

Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν, με τα όσα δελτία έστειλαν οι σύλλογοι με ξεχωριστές βεβαιώσεις ιατρών, πριν από τις 27 Απριλίου (ημέρα που ενημέρωσαν τους συλλόγους με ε-μαιλ).

Αν τα γυρίσουν πίσω … κουβέντα δε θα πούμε!  αφού η μεθόδευση των γραμματέων του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΕΓΑΣ (για να μην εκθέσουμε όλους τους γραμματείς του ΣΕΓΑΣ), θα εκθέτουν με την απρόσεκτη διατύπωση του εγγράφου, τον πρόεδρο και τον  Γ.Γ. των οποίων την υπογραφή χρησιμοποιούν.
Ίδωμεν …

print

Written by